Vietlish Sharing Center - News
vietlish sharing pages   vietlishsharingcenter@gmail.com  
Ngôn ngữ  

Tiếp nối sự ủng hộ nhiệt tình của các bạn SV năm 3,4 và các bạn đang đi làm ở các môi trường công việc khác muốn tìm hiểu với nghề HDV inbound Tiếng Trung, muốn có một môi trường trau đổi, trãi nghiệm thiết thực nhất. Ngày 30.05 theo địa chỉ quen thuộc của Vietlish Sharing Pages đã tổ chức thêm hai khóa huấn luyện chia sẽ kinh nghiệm để thành công với nghề HDVDL, đặc biệt là với HDV inbound Tiếng Trung. 

Dưới đây, là một số hình ảnh chia sẽ của hai khóa huấn luyện diễn ra trong ngày 30..05.2017 vào buổi chiều và buổi tối : 

Image title

Chụp hình tập thể với các bạn lớp CSGT02 vào buổi trưa ( Trung tâm tấm ảnh là Mr - David Ho ) 

Image title

Mr David Ho chia sẽ những khái niệm và thuật ngữ trong nghề. 

Image title

Các bạn đang nắm bắt về quy trình để thuyết minh tốt hơn 

Image title

Các bạn lớp CSGT03 ( buổi tối ) đang đặt ra những câu hỏi liên quan tới cách xử lý tình huống. 

Image title

Cùng nắm lại nhưng khái niệm, từ ngữ đã trau đổi với nhau 

Image title

Mr Hồ Văn Tìm ( Photographer luôn đồng hành cùng Vietlish Sharing Center )